STICHTING MEEREORGEL EPE

Steun het Meereorgel,

word donateur!

U kunt bijdragen aan het behoud van dit prachtige, historische Meere-orgel.

Doneren
Dit kunt u doen door een bedrag vanaf € 25 over te maken op
bankrekeningnummer nr NL41RABO0317594486


Please donate to support this unique historical organ and help us fund the organ-concerts and online streams Meere-organ Grote Kerk Epe in The Netherlands.
Friends of the Meere-organ Epe is a non-profit organization, your donation is tax-deductible in The Netherlands. Need information? : info@meereorgelepe.nl

Be sure to subscribe on YouTube and like us on Facebook.Schenken
Stichting Tot behoud van het Meere-orgel heeft de status van een culturele ANBI, waardoor het schenken van bedragen aan de stichting voor u belastingtechnisch zeer aantrekkelijk wordt.
Met name periodieke giften van welke omvang dan ook zijn heel aantrekkelijk omdat er bij uw belastingaangifte voor giften aan culturele ANBI-instellingen speciale aftrek-tarieven gelden.
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. Hier kunt u een direct bruikbaar formulier van een overeenkomst voor een periodieke gift downloaden en printen .

Neem voor eventuele vragen over giften of hulp bij de overeenkomst voor periodieke giften contact op met het bestuur van de stichting via info@meereorgelepe.nl.