Stichting Meere-orgel Epe

Steun het Meereorgel,

word donateur!

U kunt bijdragen aan het behoud van dit prachtige, historische Meere-orgel.

Doneren
Dit kunt u doen door een bedrag vanaf € 25 over te maken op
bankrekeningnummer nr NL41RABO0317594486


Schenken
Stichting Tot behoud van het Meere-orgel heeft de status van een culturele ANBI, waardoor het schenken van bedragen aan de stichting voor u belastingtechnisch zeer aantrekkelijk wordt.
Met name periodieke giften van welke omvang dan ook zijn heel aantrekkelijk omdat er bij uw belastingaangifte voor giften aan culturele ANBI-instellingen speciale aftrek-tarieven gelden.
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. Hier kunt u een direct bruikbaar formulier van een overeenkomst voor een periodieke gift downloaden en printen .

Neem voor eventuele vragen over giften of hulp bij de overeenkomst voor periodieke giften contact op met het bestuur van de stichting via info@meereorgelepe.nl.